slogan

Jan Babicki
Jan Babicki

O nas

 Mind Academy, będąc częścią MIND - Europejskiej Grupy Mentorów i Coachów Certyfikowanych, skupia najbardziej innowacyjne programy rozwojowe, przeznaczone dla nowoczesnych przywódców.

Rozwijając programy Mind Academy – czerpiemy inspirację ze sztuki, filozofii, dramy oraz rzeczywistości i doświadczeń uczestników, klientów i współpracowników.

W programach Mind Academy kładziemy nacisk na rozwój przez doświadczenie. Wierzymy w wartość mentoringowego stylu przywództwa i dzielimy się wiedzą dotyczącą koniecznych Mentorom narzędzi.

Wymieniamy doświadczenia i tworzymy standardy mentoringowe, działając w Stowarzyszeniu Mentorów ‘PRZEŁOM’, które skupia absolwentów Otwartej Akademii Mentoringu (OAM).

Realizujemy program stypendialny OAM, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Fundując jednemu stypendyście udział w Otwartej Akademii Mentoringu - dajemy możliwość przyszłym liderom nabycia niezbędnych w nowoczesnym przywództwie kompetencji [o stypendium].

Tworzymy nową jakość w biznesie.

 

Zobacz co mamy do powiedzenia:

  Jak może przebiegać rozmowa mentoringowa?